FHA ICT-Ladder

Beste huisarts / praktijkmanager,

U heeft zich opgegeven voor de workshop ‘de ICT-ladder’.

Als u zich op deze pagina inlogt met uw mailadres en het u toegezonden wachtwoord, kunt u de vragen van de ICT-ladder invullen.


FAQ


Wat is de Praktijkscan?

Op basis van de ‘ICT-ladder’ hebben SpinDok en FHA een praktijkscan ontwikkeld. De praktijkscan inventariseert op diverse onderdelen de huidige stand van zaken in uw praktijk. De resultaten worden gebruikt om een breed ondersteuningsaanbod te ontwikkelen voor uw praktijk.

Hoe lang ben ik ermee bezig?

Het beantwoorden van alle vragen kost naar verwachting 2 tot 4 uur. Wij adviseren u om de vragen in duo’s (bijvoorbeeld huisarts en praktijkmanager) in te vullen.

Waarom moet ik de ladder invullen?

De FHA praktijken hebben aangegeven behoefte te hebben aan ondersteuning op diverse vlakken. Door goed uit te vragen waar precies die behoefte ligt, kunnen wij heel gericht een aanbod ontwikkelen dat aansluit op uw behoefte. In het kader van TBHZ heeft Zilveren Kruis met FHA afgesproken dat de regio-organisatie ondersteuning biedt aan de praktijken.

Het ontwikkelen van dat aanbod start bij de resultaten uit de Praktijkscan. Hoe eerder die beschikbaar zijn, hoe sneller we van start kunnen om u zo goed mogelijk te ondersteunen.

Wat voor vragen kan ik verwachten?

De ICT-ladder focust op digitalisering en hardware in uw praktijk. De praktijk-ladder gaat in op organisatorische en personele vragen.

Deze brede uitvraag inventariseert tevens of de randvoorwaarden, in de praktijk, aanwezig zijn om te komen tot toekomstbestendigheid waarbij digitalisering/e-health een grote rol spelen. Wat doen jullie met mijn gegevens?

Wat doen jullie met mijn gegevens?

Uw gegevens worden op een beveiligde server opgeslagen en door FHA gebruikt om een ondersteuningsaanbod te ontwikkelen. Verder worden de gegevens van de tussentijdse en eindmetingen geaggregeerd benut om de voortgang en de resultaten te bewaken.

Moet ik alle vragen ineens invullen?

Nee. U kunt in etappes de vragenlijsten invullen. Dit kan per procesonderdeel. De ingevulde gegevens worden dan opgeslagen, en de volgende keer kunt u weer verder gaan waar u gebleven bent.

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor alle vragen die u heeft kunt u zich richten tot het programmateam TBHZ of stellen via onze support pagina. Veel informatie kunt u echter ook terugvinden op de website van FHA.